خانه هوشمند

خانه هوشمند
خانه هوشمند خانه هوشمند

اتاق سرور

گروه مهندسی رسا
گروه مهندسی رسا گروه مهندسی رسا

پارکینگ

پارکینگ
پارکینگ پارکینگ

سیستم مدیریت ساختمان

سیستم مدیریت ساختمان
سیستم مدیریت ساختمان سیستم مدیریت ساختمان

جدیدترین محصولات

 • شیشه هوشمند

 • سیستم مانیتورینگ مدل ENVIROMUX-16D

 • سیستم مانیتورینگ مدل ENVIROMUX-5D

 • سیستم مانیتورینگ مدل ENVIROMUX-2D

 • سیستم مانیتورینگ مدل ENVIROMUX-MINI-LXO

 • سیستم مانیتورینگ مدل ENVIROMUX-MICRO

 • سیستم مانیتورینگ مدل ENVIROMUX-1W

 • مینی گیت وی

 • دستگیره درب RETINA

 • کلید هوشمند متالیک

 • گلدان رویایی

 • کلید هوشمند لمسی

 • چشمی هوشمند درب

 • دوربین سیلندری