همایش بزرگ اینترنت اشیا

برگزاری همایش بزرگ اینترنت اشیا و خانه های هوشمند در ایران با همکاری موسسه آموزش عالی هادی

تاریخ : تاریخ : 18 اردیبهشت 1396
منبع خبر :گروه مهندسی رسا

اخذ نمایندگی Wulian

گروه مهندسی رسا و Wulian قرارداد همکاری امضا کردند.

تاریخ : 1394/08/30
منبع خبر :