همایش بزرگ اینترنت اشیا

برگزاری همایش بزرگ اینترنت اشیا و خانه های هوشمند در ایران با همکاری موسسه آموزش عالی هادی

تاریخ : تاریخ : 18 اردیبهشت 1396
منبع خبر: روز دوشنبه مورخ 18 اردیبهشت 96 شرکت رسا بزرگترین همایش خود در زمینه اینترنت اشیا و خانه های هوشمند را با همکاری موسسه آموزش عالی هادی در خود موسسه برگزار میکند.و از تمامی علاقمندان به این مبحث دعوت میکند ابتدا تماس گرفته و حضور خود را اعلام و ثبت نام نمایند .و در آدرس ذکر شده در دعوتنامه حضور به هم رسانند.