در ابتدا باید نرم افزار wulian smarthome را از طریق google playstor جهت گوشیهای اندروید و app store جهت گوشیهای ios نصب نمائید.

مراحل نصب:

1- در ابتدا باید سیم کشی کلید انجام شود.که اتصالات در سیم کشی به این صورت انجام می پذیرد.

L: فاز N:نول A:خروجی فاز جهت خط 1

B:خروجی فاز جهت خط 2 C: خروجی فاز جهت خط 3

توجه: لطفا هنگام نصب و هرگونه تغییرات در سیم کشی ساختمان از قطع بودن برق فیوز اطمینان حاصل نمائید.در غیر اینصورت کلید شما آسیب خواهد دید.

2- پس از اطمینان از اتصال صحیح سیمها کلید را بر روی قوطی کلید نصب نمائید.

تنظیمات شبکه:

1- قبل از نصب از روشن بودن و کارکرد صحیح گیت وی خود اطمینان حاصل نمائید.در صورتیکه چراغ Z در حالت چشمک زن باشد, گیت وی روشن می باشد.و در صورتیکه چراغ Z خاموش باشد کلید SET روی گیت وی را 6 بار سریع فشار دهید.

2- از فعال بودن WIFI گیت وی خود اطمینان حاصل کنید.در صورتیکه گیت وی از WIFI پشتیبانی می کند.، در غیر اینصورت پورت LAN/WAN گیت وی را با یک کابل شبکه به مودم (روتر) با پشتیبانی از WIFI متصل نمائید.

3- اتصال به شبکه برای اولین مرتبه:

گیت وی را در حالت LEARN قرار دهید.برای این کار کلید SET را بر روی گیت وی 4 بار سریعا فشار دهید. در اینصورت می بایست چراغ نارنجی رنگ (علامت آچار) روشن شود.

در این مرحله دستگاه را روشن کنید. در صورتیکه برای اولین بار از دستکاه استفاده می کنید.به صورت خودکار به شبکه اضافه خواهد شد . در غیر اینصورت کلید SET روی کلید هوشمند را 4 بار سریعا فشار دهید.شروع به چشمک زدن می نماید.که نشان دهنده این است که دستگاه مشغول جستجوی شبکه می باشد.پس از پیدا کردن شبکه چراغ به مدت 2 ثانیه روشن می ماند که نشان دهنده اتصال کلید به شبکه می باشد.

خارج کردن کلید از شبکه ZIGBEE

برای اینکار کلید SET را به مدت 6 ثانیه فشار داده و رها کنید.

LED شروع به چشمک زدن به مدت 4 بار می نماید که این نشان دهنده خروج دستگاه از شبکه ZIGBEE می باشد

رفع اشکال:

در صورتیکه دستگاه به شبکه متصل نشد مراحل زیر را جهت رفع اشکال پیگیری نمائید.

1-اطمینان حاصل نمائید که گیت وی در حالت LEARNING قرار داشته باشد.(چراغ نارنجی (علامت آچار) روشن باشد)

2-کلید را از شبکه خارج کنید.(توضیحات در مراحل قبلی داده شده)