سیستم مدیریت ساختمان (BMS)

يكي از مزاياي رشد سريع فن آوري اطلاعات، توسعة سيستم هايي است كه مي‌توانند تغييرات اطراف ما را اندازه‌گيري و ارزيابي كرده و نسبت به آنها عكس العمل داشته باشند . اين توانايي در كنترل تغييرات منجر به تغيير در محيط فيزيكي اطراف ما، بخصوص ساختمانهايي كه در آنها زندگی و یا كار مي‌كنيم گشته است. با توجه به گسترش زمینه های مخابرات و ارتباطات و اطلاعات ICT و روند رو به رشد آنها در کشور ، نیاز به یک زیر ساخت مناسب در سطح شهر ها و ساختمان های بلند مرتبه (هوشمند) بسیار بارز و نمایان میباشد.

تاریخ :
نویسنده: