سیستم مدیریت ساختمان (BMS)

يكي از مزاياي رشد سريع فن آوري اطلاعات، توسعة سيستم هايي است كه مي‌توانند تغييرات اطراف ما را اندازه‌گيري و ارزيابي كرده و نسبت به آنها عكس العمل داشته باشند . اين توانايي در كنترل تغييرات منجر به تغيير در محيط فيزيكي اطراف ما، بخصوص ساختمانهايي كه در آنها زندگی و یا كار مي‌كنيم گشته است. با توجه به گسترش زمینه های مخابرات و ارتباطات و اطلاعات ICT و روند رو به رشد آنها در کشور ، نیاز به یک زیر ساخت مناسب در سطح شهر ها و ساختمان های بلند مرتبه (هوشمند) بسیار بارز و نمایان میباشد.

تاریخ :
نویسنده:
at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1638