ضرورت هوشمند سازی ساختمان

سناریو های قابل اجرا در ساختمان هوشمند

در ابتدای امر باید کنترلر مرکزی (گیت وی) را به شبکه اینترنت وصل کرد.و نرم افزار ولیان را روی گوشی خود نصب کرده و سناریو های مورد دلخوا خود را در نرم افزار تعریف کنیم.و تجهیزات از طریق گیت وی داده های فرمانی را در یافت میکنند.و سناریو مورد نظر اجرا میشود.

;به طور مثال سناریو روشنایی : که با ورود به منزل اجرا شود به این صورت که تمامی کلید های هوشمند متصل به گیت وی با ورود شما فرمان را دریافت کرده و تمامی چراغ ها روشن می شود و سنسور های مختلف به کار رفته جهت امنیت ساختمان قطع می گردد.و در ادامه سناریو -حمام به این صورت که با قراردادن موزیک باکس و اتصال آن به کنترلر در زمان اجرای سناریو موزیک مورد علاقه خود را میتوانید بشنوید.و یا با قرادادن سنسور نشت آب از سرریز شدن آب از وان جلوگیری کنید.

;و سناریو خاموشی در زمان استراحت به این صورت که با اجرای سناریو کلید های متصل و تعریف شده در سناریو چراغ ها را خاموش کرده و موتور پرده نیز پرده متصل به آن را می بندد.

و یا در صبح دوبار سناریو دیگری به طور مثال به عنوان بیداری اجرا می شود به این صورت که لامپ رنگین کمان هوشمند قرار گرفته شده در کنار تختخواب به آرامی شروع به روشن شدن میکندوپرده به آرامی باز میشود و به نور خورشید اجازه ورود به اتاق را میدهد.

;و سیستم تهویه اتاق روشن و موزیک باکس نیر موزیک آرام صبحگاهی را نیز پخش میکند.و در هنگام ترک منزل سناریو خروج اجرا میشود به این صورت که تمامی کلید های تعریف شده لامپ ها را خاموش و سیستم امنیتی فعال میگردد.

;و در پارکینگ نیز باز میشود.و در بیرون از منزل از طریق دوربین ولیان میتوانید در صورت دریافت پیام یا آلارم مشکوک اتاق ها را بررسی کنید.

تاریخ : 1396/02/13
نویسنده:سیما کوشکی