همایش بزرگ اینترنت اشیا

برگزاری همایش بزرگ اینترنت اشیا و خانه های هوشمند در ایران با همکاری موسسه آموزش عالی هادی

تاریخ : تاریخ : 18 اردیبهشت 1396
منبع خبر :گروه مهندسی رسا

اخذ نمایندگی Wulian

گروه مهندسی رسا و Wulian قرارداد همکاری امضا کردند.

تاریخ : 1394/08/30
منبع خبر :
at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1638